Nytt vattenuppdrag till Sweco

Sweco ska ta fram en plan för hur den afrikanska floden Kagera ska utvecklas. Uppdraget är ett i raden som fokuserar på hur vattnet i Afrika ska kunna nyttjas och delas på ett rättvist sätt länder emellan.

– Sweco har lång erfarenhet av att undersöka hur floder och sjöar kan utvecklas på ett hållbart sätt. Behovet av vår kompetens är stort eftersom många länder har olösta konflikter kring hur man ska använda gemensamma vattendrag, säger Eva Nygren, vd för Sweco Sverige. Kagerafloden sträcker sig från Burundi i norr hela vägen ner till Victoriasjön. På sin väg rinner den längs gränsen mellan Rwanda, Tanzania och Uganda. I uppdraget ingår att ta fram ett system för hur länderna som ligger i anslutning till floden ska kunna fatta gemensamma beslut som rör flodens framtid. Sweco kommer även att etablera och rangordna framtida utvecklingsprojekt. Sweco har arbetat med ett flertal uppdrag åt samarbetsorganisationen för Nilen, Nile Basin Initiative, NBI. Bland annat har Sweco tagit fram ett program- och projektförslag för Marafloden som gränsar mellan Kenya och Tanzania samt för Sio-Malaba-Malakisi som är gränsfloden mellan Kenya och Uganda. Uppdraget finansieras av Sida och det norska biståndsorganet Norad. Uppdraget är värt cirka 2 miljoner SEK.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar