Rättelse avseende noten Förvärv av dotterföretag och rörelser i delårsrapport januari-mars 2018 Sweco AB (PUBL)

I Swecos delårsrapport januari-mars 2018 har siffror i noten Förvärv av dotterföretag och rörelser på sidan 13 blivit felaktiga. Tryckfelet finns i texten ovanför tabellen. Felet är oväsentligt och påverkar inte övriga publicerade finansiella tabeller eller uppgifter i samband med kvartalsrapporten.

Tryckfelet finns i noten Förvärv av dotterföretag och rörelser på sidan 13 i texten ovanför tabellen. Korrekta siffror skall vara följande: I det fall samtliga bolag hade varit ägda från 1 januari 2018 hade bidraget till nettoomsättningen varit cirka 94 MSEK och till rörelseresultat cirka 13 MSEK.

Rättad version av delårsrapporten januari-mars 2018 finns tillgänglig på www.sweco.se.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Dahlberg, finansdirektör, 070-347 23 83

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, 070-273 48 79

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar