Stora Energipriset till Norrköpings kommun för Händelö energikombinat

– Har nått världsledande energieffektivitet och klimatpresentanda

Stora Energipriset 2011 tilldelas Norrköpings kommun för Händelö energikombinat. I kombinatet samverkar E.ON, Lantmännen Agroetanol, Svensk Biogas med flera i ett industriellt ekosystem där de uppnår högre energiutbyte och större klimatnytta än vad de skulle kunna göra på egen hand.

‒ Händelö energikombinat är ett gott exempel på hur olika företag kan samverka på ett sätt som ökar varje företags konkurrenskraft genom ömsesidig energieffektivisering. Det är givetvis något som vi vill lyfta fram genom Stora Energipriset, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

I en lång utvecklingsprocess har företagens energiprocesser kopplats samman. Händelöverket producerar ånga, el och fjärrvärme från avfall och biobränsle. Ångan levereras till Lantmännen Agroetanol som använder den i sin produktion av drivmedelsetanol. Restprodukter från etanoltillverkningen blir sedan till biogas i Svensk Biogas anläggning och biogasen får avsättning som drivmedel, bland annat för sopbilarna som kör avfall till Händelö.

– Företagens samarbete kännetecknas av att de generöst ger varandra äran av vad man åstadkommit. Norrköpings kommun tar stolt emot Stora Energipriset som representant för alla dem som varit med och skapat detta kombinat, säger kommunalrådet Eva Andersson.

Stora Energiprisets hedersomnämnande för 2011 går till Solveig Eriksson, SCA, som har varit drivande i arbetet med att utveckla en standard för industriell energiledning i Sverige och internationellt. Energiledningsstandarden är ett viktigt hjälpmedel för att åstadkomma konkreta resultat inom det svenska Programmet för Energieffektivisering för energiintensiv industri, där SCA var framgångsrika.

För ytterligare information och bilder kontakta:
Eva Andersson, Kommunalråd Norrköping, 0730- 20 10 57
Solveig Eriksson, Manager Management Systems, SCA AB, 060 – 19 31 01
Rebecka Gunner, Kommunikationschef Sweco Sverige, 0734 12 66 75


Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har ca 6 200 anställda i elva länder och omsatte 2010 ca 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Multimedia

Multimedia