SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2010

Fortsatt återhämtning under fjärde kvartalet

Oktober – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 479,0 MSEK (1 429,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 128,5 MSEK (95,1).
 • Rörelsemarginalen blev 8,7 procent (6,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 85,8 MSEK (46,0) och resultatet
  per aktie till 0,94 SEK (0,51).

Januari – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 272,4 MSEK (5 338,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 432,7 MSEK (443,6).
 • Rörelsemarginalen blev 8,2 procent (8,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 299,9 MSEK (294,6) och resultatet
  per aktie till 3,31 SEK (3,31).
 • Stark finansiell ställning, nettofordran uppgick till 240,1 MSEK (418,5).
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,00 SEK (2,00) per aktie.

 

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Marknadsutvecklingen under fjärde kvartalet präglades av en fortsatt återhämtning. Vår största verksamhet, Sweco Sverige, utvecklades stabilt och redovisade en rörelsemarginal på nästan 12 procent. Framför allt märktes en snabbare återhämtning inom industrin och byggsektorn.

– Under 2010 fortsatte vi att stärka våra positioner i centrala och östra Europa. Genom förvärven av Hydroprojekt Kraków och Transprojekt Kraków etablerade vi en ny marknad i Polen. Under året förvärvades också Aros Arkitekter och Sweco har nu närmare 500 arkitekter, vilket gör oss till ett av de större arkitektföretagen i Europa.

– Vår tillväxtstrategi ligger fast. Swecos starka finansiella ställning, ledande marknadspositioner och breda tjänsteutbud ger oss goda möjligheter att växa under lönsamhet både organiskt och via ytterligare förvärv på såväl befintliga som nya marknader i Europa.

 

För ytterligare information kontakta:

Mats Wäppling, vd och koncernchef i SWECO AB (publ)
Telefon 08 695 66 07 / 070 645 03 21 mats.wappling@sweco.se

Bo Jansson, vice vd och finansdirektör i SWECO AB (publ)
Telefon 08 695 66 06 / 073 412 66 06
bo.jansson@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 400 anställda i elva länder och omsatte 2010 ca 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen i denna rapport är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2011 kl. 12:15

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar