SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2010


Marknaden stabiliseras, men med stora variationer

April – juni 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 365,5 MSEK (1 394,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 112,2 MSEK (117,5).
 • Rörelsemarginalen blev 8,2 procent (8,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 82,5 MSEK (78,9) och resultatet
  per aktie till 0,91 SEK (0,89).

Januari – juni 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 704,5 MSEK (2 846,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 234,6 MSEK (283,7).
 • Rörelsemarginalen blev 8,7 procent (10,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 169,1 MSEK (207,1) och resultatet
  per aktie till 1,88 SEK (2,35).
 • Stark finansiell ställning, nettofordran uppgick till 34,6 MSEK (150,8).


Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Generellt sett fortsätter marknaden att stabiliseras, men med stora variationer. Resultat och omsättning påverkades under det andra kvartalet av en svag efterfrågan på vissa industri- och byggrelaterade tjänster. Verksamheterna i Sverige och Norge förbättrade under kvartalet rörelsemarginalerna till 12,2 respektive 10,5 procent.

– I juni förvärvade Sweco den polska teknikkonsulten Transprojekt Kraków. Förvärvet är det andra i Polen på kort tid och nästa steg i vår långsiktiga strategi att växa och nå en ledande position även inom infrastrukturområdet i centrala och östra Europa.

– Swecos starka finansiella ställning och ledande marknadspositioner inom miljö, energi och infrastruktur ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa under lönsamhet, både organiskt och via ytterligare förvärv på såväl befintliga som nya marknader i Europa.


För ytterligare information kontakta:

Mats Wäppling, vd och koncernchef i Sweco
Telefon 08 695 66 07 / 070 645 03 21 mats.wappling@sweco.se

Bo Jansson, vice vd och finansdirektör i Sweco
Telefon 08 695 66 06 / 073 412 66 06
bo.jansson@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 200 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen i denna rapport är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2010 kl. 08:30

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar