SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-september 2013

JULI – SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 809,3 MSEK (1 557,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 106,0 MSEK (98,8).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent (6,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 70,8 MSEK (61,5) och resultatet per aktie till 0,76 SEK (0,66).
  • Nettoskulden uppgick till 1 548,9 MSEK (635,5).

JANUARI – SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 751,4 MSEK (5 410,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 432,2 MSEK (481,0).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (8,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 309,2 MSEK (348,5) och resultatet per aktie till 3,35 SEK (3,78).

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

    Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade till 106 MSEK vilket är det bästa tredje kvartalet hittills för Sweco. Bästa affärsområdet blev Sweco Norge med en rörelsemarginal på närmare 9 procent. Rörelseresultatet exklusive integrationskostnader för Vectura uppgick till 121 MSEK och rörelsemarginalen exklusive integrationskostnader blev 6,7 procent.

–   I slutet av juli godkände konkurrensmyndigheterna Swecos förvärv av Vectura. Affären slutfördes den 31 juli och Vectura konsolideras i Sweco från den 1 augusti. Tillsammans med Vectura är vi nu ledande på den nordiska marknaden med det starkaste erbjudandet för morgondagens infrastruktur. Integrationen löper enligt plan och förvärvet bedöms kunna möta eller överträffa Swecos förväntningar. Mer detaljer kring utvecklingen av samgåendet kommer offentliggöras före Swecos kapitalmarknadsdag den 29 november.

    Efterfrågan på Swecos tjänster är sammantaget god, men med fortsatt stora variationer. I Norge är marknaden stark och i Sverige är efterfrågan stabil. I Finland är efterfrågan på byggrelaterade tjänster tillfredsställande. Samtidigt är marknaden för finländska industrikonsulttjänster oförändrat svag. I Östeuropa och Ryssland präglas marknaden av fortsatta utmaningar. De åtgärder vi genomför börjar emellertid ge positiv effekt och ytterligare åtgärder planeras. En del i detta är sammanslagningen av affärsområdena Sweco Ryssland och Sweco centrala & östra Europa.

För mer information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, telefon 08 695 66 60 / 070 552 92 75, tomas.carlsson@sweco.se

Jonas Dahlberg, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08 695 63 32 / 070 347 23 83, jonas.dahlberg@sweco.se

Bo Jansson, direktör IR, telefon 08 695 66 06 / 073 412 66 06, bo.jansson@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter cirka 8,8 miljarder SEK och har cirka 9 000 anställda i Norden och i centrala och östra Europa. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2013 kl 12:00.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar