SWECO återkallar sitt offentliga erbjudande till aktieägarna i Ångpanneföreningen

SWECO återkallar sitt offentliga erbjudande till aktieägarna i Ångpanneföreningen SWECO AB lämnade den 24 september 2001 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgivna av AB Ångpanneföreningen. Aktieägare, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och ÅFOND, representerande 29,6 procent av kapital och 55,4 procent av röster i Ångpanneföreningen har därefter deklarerat att de ej kommer att acceptera erbjudandet. Det står därmed klart att ett av villkoren för erbjudandet, 90 procents anslutning av såväl kapital som röster, ej kommer att uppfyllas. SWECO har därefter fört diskussioner och förhandlingar med styrelsen för Ångpanneföreningen och dess huvudägare Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Diskussionerna resulterade i ett reviderat förslag om nytt erbjudande. SWECO har nu informerats om att även det reviderade förslaget avvisats av såväl Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse som styrelsen för AB Ångpanneföreningen. Mot den bakgrunden har SWECO beslutat att med omedelbar verkan avsluta förhandlingarna om ett reviderat erbjudande samt att återkalla det ursprungliga erbjudandet av den 24 september 2001. Det reviderade och nu avvisade erbjudandet innebar i huvudsak följande (ursprungliga villkor inom parentes): Emission av maximalt 625 000 A-aktier ( - ) och 5 300 000 B-aktier (4 800 000) i SWECO, motsvarande totalt 28,6% (24,5) av kapitalet och 26,7% (13,1) av rösterna efter genomförd affär Innehavare av A-aktier erbjöds 195 SEK kontant (185) eller 2,30 nyemitterade A-aktier i SWECO ( - ) eller 2,40 nyemitterade B-aktier i SWECO (2,35) Innehavare av B-aktier erbjöds 186 SEK kontant (180) eller 2,25 nyemitterade B-aktier i SWECO (2,25) Innehavare av konvertibla skuldförbindelser erbjöds SEK 186 (180) Förutsatt att Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse accepterade aktievederlaget föreslogs att SWECOs styrelse skulle utökas med fyra ledamöter från Ångpanneföreningens nuvarande styrelse Stockholm den 31 oktober 2001 SWECO AB (publ) SWECO är Sveriges största konsultföretag inom teknik, miljö och arkitektur med 2 200 medarbetare i nio bolag: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, koncernchef i SWECO, 08-695 66 02, 070-567 92 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT01230/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT01230/bit0001.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar