Sweco får förtroendet att samordna planerings- och godkännandeprocessen för den nya likströmsanslutningen A-Nord i Tyskland

Sweco anlitas av Amprion GmbH att agera rådgivare vid planeringen av den nya DC-anslutningen A-Nord, som kommer att överföra förnybar energi från norra Niedersachsen till Nordrhein-Westfalen, i Tyskland. Sweco kommer att agera huvudsamordnare för godkännande- och planeringsprocesserna.

"Den nya strömkabeln kommer att stödja Tyskland i övergången till förnybar energi genom vindkraftstransmission till Nordrhein-Westfalen. Vi ser fram emot att samarbeta med Amprion GmbH i detta stora och viktiga projekt", säger Ina Brandes, affärsområdeschef för Sweco Central Europe. 

Likströmsanslutningen A-Nord planeras huvudsakligen som en underjordisk kabel. Den kommer att vara cirka 300 kilometer lång och med en överföringskapacitet på 2 GW, vilket motsvarar den genomsnittliga energiförbrukningen för två miljoner människor. Sweco kommer att ge stöd genom övergripande samordning och dokumentationsförberedelse. 

Sweco har tidigare erfarenhet från liknande nätförlängningsprojekt, såsom högspänningsledningen Gütersloh-Lüstringen, där Swecos experter varit ansvariga för att utarbeta dokumentation för godkännandeprocessen. 

Projektet har beställts av Amprion GmbH, en transmissionssystemoperatör verksam i Tyskland och Europa. Amprion driver det största högspänningstransmissionsystemet i Tyskland.

Projektet förväntas vara klart i slutet av 2025.

För ytterligare information kontakta:

Ina Brandes, affärsområdeschef, Sweco Central Europe, +49 (0)421 203 27 57, ina.brandes@sweco-gmbh.de

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, +46 (0)702 73 48 79, lars.torstensson@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar