Sweco får konsultuppdrag när Boliden expanderar i Garpenberg

Under de närmaste åren kommer gruvföretaget Boliden utöka sin malmproduktion i Garpenberg. Sweco anlitas för omfattande projekteringsarbeten i samband med expansionen.

– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att arbeta med Boliden. Sweco har lång erfarenhet den här typen av avancerade uppdrag år svensk och utländsk industri, säger Richard Furuhovde, uppdragsansvarig på Sweco.

I januari 2011 tog gruvföretaget Boliden beslut om en kraftig expansion av verksamheten. Investeringen uppgår till 3,9 miljarder SEK och kommer att öka malmproduktionen i Garpenberg från dagens 1,4 till 2,5 miljoner ton malm per år. Expansionen kommer att genomföras 2011-2014 med successiv ökning av produktionen från inledningen av 2014 till full produktion i slutet av 2015.

Sweco anlitas för bygg-, mark- och installationsprojektering i projektet som bland annat består av ett nytt anrikningsverk, nya schakt och underjordsanläggningar samt infrastruktur.

För ytterligare information kontakta:

Richard Furuhovde, uppdragsansvarig på Sweco, 08-692 55 33, richard.furuhovde@sweco.se

Sören Hed, vd Sweco Structures, 08- 692 55 38, soren.hed@sweco.se
Rebecka Gunner, kommunikationschef för Swecos verksamhet i Sverige, 0734-12 66 75, rebecka.gunner@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har ca 6 000 anställda i elva länder och omsatte 2010 ca 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar