SWECO får miljöuppdrag för 19 miljoner kronor

SWECO får miljöuppdrag för 19 miljoner kronor SWECO har fått i uppdrag att övervaka byggnadsfasen av tre nya avloppsreningsverk i Ryssland, Tjeckien och Bulgarien. Uppdragen är tillsammans värda cirka 19 miljoner kronor. Vattenmyndigheterna i städerna Sestoresk i Ryssland, Jihlava i Tjeckien och Blagoevgrad i Bulgarien har givit SWECO i uppdrag att övervaka byggentreprenaden av respektive avloppsreningsverk. - Avloppsreningsverken är i stort behov av renovering, de behöver rekonstrueras och uppgraderas, ledningar och pumpstationer ska bytas ut och avloppsreningen ska förbättras. Vårt uppdrag är att se till att entreprenörerna följer budget och tidplan och att den tekniska kvalitén upprätthålls, säger Lars Arvling uppdragsledare på SWECO VIAK Utland. Tjeckien och Bulgarien är kandidatländer för medlemskap i EU. Som ett led för att uppfylla kraven för medlemskap har nu länderna beslutat att se över sina vatten- och avloppsanläggningar. Sestoresks avloppsreningsverk måste byggas om på grund av att den tekniska och mekaniska utrustningen är utsliten. Uppdraget i Sestorek, Ryssland finansieras av SIDA och beräknas vara genomfört under sommaren 2005. Uppdragen Jihlava och Blagoevgrad finansieras med EU-medel och beräknas vara genomförda under hösten 2006. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO- aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Lars Arvling, projektansvarig SWECO VIAK, tfn +46 8 695 64 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar