Sweco får nytt vårduppdrag

Centralsjukhuset i Karlstad ska samla sin operationsverksamhet i nya lokaler för att få en effektivare verksamhet. Sweco har anlitats för att utforma de nya lokalerna samt för att projektera ventilationsanläggningen och alla el- och telesystem. Uppdragen är tillsammans värda cirka 35 miljoner kronor.


– Sweco är engagerade i vårduppdrag över hela landet. Ungefär tio procent av vår omsättning i Sverige förra året var i vårdrelaterade uppdrag, säger Swecos Sverigechef Åsa Bergman.

Sweco har lång erfarenhet att arbeta med stora vårdprojekt både i Sverige och internationellt. Just nu arbetar företaget med Angereds nya närsjukhus, Falu lasarett, Linköpings universitetssjukhus för att nämna några.

Mer fakta:

Projektet omfattar 21 operationsrum där även bilddiagnostik kan genomföras, en endoskopienhet och en ny entrébyggnad. Hela projektet omfattar cirka 28 000 kvm nybyggnad och cirka 6 000 kvm ombyggnad.

Byggnaden ska uppfylla kriterierna för LEED Healthcare och Sweco ansvarar även för energi- och klimatsimuleringar och logistikstöd för hisskapacitet och transportsystem.

För ytterligare information kontakta:

Anders Melin, uppdragsansvarig arkitekt, 054-776 40 14,
anders.melin@sweco.se

Sten Bäckström, uppdragsledare ventilation och energi, 031-62 77 61, sten.backstrom@sweco.se

Per Samuelsson, uppdragsledare el och tele, 031-62 77 09, per.samuelsson@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 6.7 Mdr och har ca 7 400 anställda i tolv länder. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar