Sweco får omfattande vattenkraftsuppdrag i Laos

Swecos vattenkraftsingenjörer anlitas för att vara kundens tekniska stöd i samband med utbyggnaden av vattenkraftsverket Theun Hinboun i centrala Laos.

– Vattenkraftsbyggandet har sedan tidigt 2000-tal verkligen tagit fart ute i världen och vi håller oss väl framme som ett av de mest efterfrågade teknikkonsultföretagen på marknaden, säger Swecos uppdragsansvarige Lennart Lundberg.

Sommaren 2006 anlitades Sweco för att utreda och ta fram upphandlingsdokument för utbyggnaden. Det nya uppdraget omfattar teknisk granskning och rådgivning i kontraktsfrågor under projektering och byggnation av anläggningen. Uppdraget utförs åt Theun Hinboun Power Company (THPC).

Projektet omfattar en 70 meter hög betongdamm av RCC typ (Roller Compacted Concrete), en sex kilometer lång borrad tilloppstunnel, två separata kraftstationer (220 MW + 60 MW) samt kraftledningar som knyter an till både det laotiska och det intilliggande thailändska distributionsnätet.

Insatsen från Sweco omfattar samtliga traditionella kunskapsområden inom vattenkraft såsom anläggning och statik, hydrologi, geologi, geoteknik, dammbyggnad, mekanik, turbinteknik, elkraftsteknik och el-distribution.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera