SWECO får stororder för Förbifart Stockholm

SWECOs teknikkonsulter anlitas av Vägverket för att ta fram två arbetsplaner för den fortsatta planeringen av Förbifart Stockholm. Uppdraget utförs tillsammans med WSP Sverige och Tyréns och är totalt värt 155 miljoner SEK.

– Det här är Sveriges största vägprojekt och den största konsultupphandlingen som gjorts för ett vägprojekt av det här slaget. Många vägsatsningar görs i etapper men i det här fallet här har man valt att handla upp alla konsulttjänster på ett bräde, säger Mats Påhlsson, vd på SWECO VBB.

Förbifart Stockholm ska binda samman de norra och södra länsdelarna av Stockholm från Kungens Kurva till Häggvik. Den nya förbifarten kommer till mesta dels att gå under mark. Av totalt 21 kilometer är 16 kilometer i tunnlar. SWECOs uppdrag är att ta fram två arbetsplaner åt Vägverket. Arbetsplaner som kommer att användas för att driva projektet vidare.

– Vi är involverade i flera stora projekt för att förbättra väg- och järnvägsnätet. Under de senaste åren har vi fått infrastrukturuppdrag på omkring en halv miljard kronor bara i Stockholm, säger Mats Påhlsson.

SWECOs arbete ska vara klart till årsskiften 2009/2010. SWECO och WSP beräknas ha 40 procent vardera av uppdragsvolymen och Tyréns 20 procent.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar