Sweco får stororder i Polen

Swecos finländska industrikonsulter har fått ett omfattande uppdrag i samband med att Stora Enso investerar i en ny pappersmaskin vid den polska fabriken Ostrołęka Mills. Ordern är värd ca 50 MSEK.

Stora Enso investerar ca 2,6 miljarder SEK i en helt ny pappersmaskin för att öka produktionen av papper för wellpapprodukter vid företagets pappersbruk i nordvästra Polen. Returfiber kommer att användas som råvara i den nya maskinen som får en årlig kapacitet på ca 455 000 ton.

– Vi är mycket glada över uppdraget och att Stora Enso valt Sweco för att öka produktionskapaciteten vid Ostrołęka Mills. Uppdraget är också tecken på att marknaden börjar vända efter en längre period av låga industriinvesteringar, framför allt i den europeiska massa- och pappersindustrin. Detta är det andra stora uppdraget vi fått på kort tid, säger Kari Harsunen, vd i Sweco Industry.

Uppdraget som omfattar process, layout, rör, el, automation, VVS och brandskydd kommer huvudsakligen att utföras av Sweco Industry i Finland men också delvis av lokala underleverantörer i Polen. Projektet kommer att ta cirka två år att genomföra.

För ytterligare information kontakta:

Kari Harsunen, vd Sweco Industry, +358 20 752 6572, kari.harsunen@sweco.fi
Tapani Bastman, divisionschef Energy and Pulp & Paper, Sweco Industry, +358 20 752 6568, tapani.bastman@sweco.fi

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har ca 6 000  anställda i elva länder och omsatte 2010 ca 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar