Sweco får uppdrag i Förbifart Stockholm

Sweco har tillsammans med WSP och Tyréns fått i uppdrag att projektera bygghandlingar för tekniska system och installationer i Förbifart Stockholm. Beställare är Trafikverket och uppdraget är värt närmare 35 miljoner kronor.

– Sweco har sedan tidigare bland annat varit delaktiga i systemhandlingsskedet för Förbifart Stockholm. Att vi fått detta uppdrag visar på vår starka kompetens inom tekniska system i infrastrukturanläggningar, säger Johan Dozzi, ansvarig för Swecos infrastrukturverksamhet.

Uppdraget kommer att pågå fram till 2012. Ytterligare upphandlingar för projektering av bygghandlingar kommer att ske under de närmaste åren.

Förbifart Stockholm ska knyta samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Stockholms centrala delar och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifart Stockholm fick tillåtlighet av regeringen den 3 september 2009.

För ytterligare information kontakta:

Johan Dozzi, vd Sweco Infrastructure, 08-695 60 99, 0734-12 60 99 johan.dozzi@sweco.seFredrik Hedlund, Informationschef  Sweco, 08-695 66 12, 0734-12 66 12, fredrik.hedlund@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 200 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar