Sweco förstärker elnätet på Västbanken

Sweco anlitas av Europeiska Investeringsbanken (EIB) för teknisk assistans vid en omfattande satsning på elöverföring på Västbanken. Uppdraget är värt cirka 9 miljoner SEK för Sweco.

– Det pågår en omfattande satsning på att omstrukturera elnätet på Västbanken, till stora delar finansierad av EU. Swecos arbete bidrar till en tryggare elförsörjning och ger viktiga förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling i regionen, säger Kaj Möller, chef för Swecos exportverksamhet.

Swecos uppdrag innebär att ge teknisk handledning vid uppförandet av fyra nya transformatorstationer samt att projektera en driftcentral för det nya stamnätet. I rollen som EIB:s rådgivare ska Sweco säkerställa att arbetet håller tidplanen och utförs i enlighet med de upprättade specifikationerna. Swecos experter har även en pedagogisk uppgift då den palestinska energimyndigheten PENRA och det nybildade elnätsbolaget PETL ska få utbildning i att i framtiden själva hantera den här typen av projekt.

De nya stationerna beräknas vara färdiga att tas i drift i början av 2016.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Bonnedahl, uppdragsledare på Sweco, 021-495 41 36, tomas.bonnedahl@sweco.se

Kaj Möller, chef för Swecos exportverksamhet, 08-695 65 03, kaj.moller@sweco.se

Veronika Gustafsson, presschef på Sweco, 08-695 65 43, veronika.gustafsson@sweco.se

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar