SWECO förvärvar Stockholm Vatten Byggprojekt AB

SWECO har tecknat avtal om att förvärva Stockholm Vattens verksamhet för byggprojektering med 24 anställda.

Stockholm Vatten Byggprojekt utför utredningsuppdrag, projektering och byggledning inom VA-området. Syftet med förvärvet är att förstärka SWECOs kompetenser inom framför allt ledningsteknik.

– Behovet av att se över ledningsnätens funktion är stort, inte minst med hänsyn till klimatförändringens effekter på VA-nätet. Stockholm Vatten Byggprojekt har hög kompetens inom VA-teknikområdet och framför allt stor kunskap om ledningsnätet i Stockholm. Vi är mycket glada att nu knyta till oss ytterligare kompetens inom detta område, säger Bo Carlsson, VD på SWECO VIAK.

Stockholm Vatten Byggprojekt AB ingår i Stockholm Vatten-koncernen, som ägs av Stockholms Stad.

Förvärvet är villkorat och ska godkännas av Stockholm Vattens styrelse och Stockholms stads kommunfullmäktige.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar