Sweco fullföljer samgåendet med Vectura

Samtliga villkor har uppfyllts och Sweco har den 31 juli 2013 fullföljt det tidigare offentliggjorda samgåendet med Vectura. Sweco har förvärvat samtliga aktier i Vectura från svenska staten mot ett vederlag bestående av en kontant köpeskilling om 927 miljoner kronor (equity value). Det slutliga värdet på förvärvet (enterprise value) uppgår till cirka 900 MSEK. Genom affären bildas den största teknikkonsulten på den nordiska marknaden.

Vectura, med cirka 1 327 MSEK i omsättning och cirka 1 200 anställda, är Nordens ledande konsult inom transportinfrastruktur och har en särskilt stark position inom järnvägssektorn i Sverige. Efter samgåendet får Sweco en omsättning på cirka 8 800 MSEK och totalt cirka 9 000 anställda.

För ytterligare information om förvärvet av Vectura hänvisas till Swecos pressmeddelande den 17 juni 2013.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco, tel: 08 695 66 60, 070 552 92 75

Fredrik Hedlund, kommunikationschef Sweco, tel: 08 695 66 12, 073 412 66 12

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter cirka 8,8 miljarder SEK och har cirka 9 000 anställda i Norden och i centrala och östra Europa. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2013 kl 11:00.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar