SWECO ökar närvaron i Baltikum

SWECO ökar närvaron i Baltikum SWECO VIAK blir huvudägare i det litauiska miljökonsultföretaget Baltic Consulting Group, BCG. Syftet är att öka närvaron på den växande baltiska marknaden för miljöteknik. BCG bildades 1993 och är i dag är ett av Baltikums främsta konsultföretag inom miljöteknik. Företaget har 35 anställda och arbetar huvudsakligen med miljöutredningar, avfallsfrågor och uppdrag inom vatten och avlopp. - Behovet av miljöinvesteringar är just nu stort i hela Östersjöområdet, framför allt bland de länder som kandiderar till EU. Vi ser goda marknadsförutsättningar på lång sikt och ökar därför vår närvaro i området, säger Per Johansson, chef för SWECO VIAK. SWECO VIAK blir huvudägare i BCG genom att öka sin ägarandel från 40 till 80 procent. Den tidigare ägarandelen förvärvades under 90-talet av VAI VA-Projekt, som sedan årsskiftet ingår i SWECO VIAK. SWECO VIAK är Nordens största konsultföretag inom miljöteknik med ca 500 specialiserade miljökonsulter. Hemmamarknaden är Sverige med Norden och Östersjöområdet som närmarknad. Företaget bedriver också en omfattande utlandsverksamhet runt om i världen. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. I SWECO ingår SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Jerker Perers, ordförande i SWECO VIAK, 08-695 66 66, mobil 0708-95 93 93 Christer Andersson, regionchef SWECO VIAK, 08-775 87 00, mobil 0708-56 87 60 Per Johansson, chef SWECO VIAK, 08-695 66 68, mobil 0708-95 90 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar