SWECO överlåter egna aktier

Styrelsen för SWECO har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 26 april 2007, beslutat att överlåta högst 12 000 egna B-aktier till NNBK Finnmark AS. Överlåtelsen skall verkställas senast den 1 september 2007. Priset per aktie skall motsvara den per överlåtelsedagen sist noterade betalkursen för aktie av serie B i SWECO på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med rätt och skyldighet för NNBK Finnmark AS att erlägga betalning genom kvittning mot fordran som bolaget har på SWECO.

Syftet med överlåtelsen är att aktierna skall utgöra dellikvid för SWECO-koncernens förvärv av rörelse från NNBK Finnmark AS.

SWECOs innehav i egna aktier uppgår före överlåtelsen till 1.163.000 B-aktier och 1.000.000 C-aktier, motsvarande cirka 2,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i SWECO uppgår till 86.414.350, fördelat på 9.389.075 aktier av serie A, 76.025.275 aktier av serie B samt 1.000.000 aktier av serie C.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar