Sweco projekterar ny järnväg i Göteborg

Sweco anlitas av Trafikverket för att projektera delar av Hamnbanan i Göteborg, som ska öka kapaciteten för godstransporter via järnväg till Göteborgs hamn. Uppdragets storlek uppgår till mer än 20 miljoner SEK för Sweco. 

Hamnbanan är en viktig satsning för såväl Göteborgs stad som för hela regionen. Att vi får det här uppdraget är en bekräftelse på Swecos breda tekniska kompetens inom järnväg, tunnelkonstruktion och miljö, säger Johan Dozzi, vd för Swecos infrastrukturverksamhet.

Sweco kommer i uppdraget att upprätta järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning och systemhandling. Projektet avser dubbelspårstunnel under Eriksbergsområdet samt ytterligare ett spår väster om Älvsborgsbron till Skandiahamnens bangård. Den två kilometer långa nya dubbelspåriga järnvägen ersätter en befintlig enkelspårig järnväg. På så sätt ökar kapaciteten när det gäller godstransporter till och från Göteborgs hamn. Ungefär halva sträckan kommer att gå under jord, vilket leder till minskade bullerstörningar för boende i närområdet. Satsningen innebär även att marken som den gamla järnvägen ligger på frigörs för annan bebyggelse.

I uppdraget samarbetar Swecos experter inom järnväg, tunnelkonstruktion, miljö, mark och geoteknik. Arbetet kommer att pågå till sommaren 2014.

För ytterligare information kontakta:

Johan Dozzi, vd Sweco Infrastructure, +46 (0)8-695 60 99, johan.dozzi@sweco.se

Assar Engström, uppdragsledare på Sweco, +46 (0)31-61 79 25, assar.engstrom@sweco.se

Se även Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/hamnbanan

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 7,5 miljarder SEK och har ca 7 800 anställda i Norden och i centrala och östra Europa.  För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar