Sweco renoverar Tjeckiens största avloppsreningsverk

Sweco anlitas för omfattande renovering och utbyggnad av Prags centrala avloppsreningsverk. Uppdraget är värt totalt cirka 75 miljoner SEK.

– Vi kommer att höja kapaciteten på Tjeckiens största avloppsreningsverk på ett sätt som ger renare vatten i ett stort område även utanför Prag. Det här är ett betydelsefullt uppdrag som bekräftar Swecos marknadsledande tekniska expertis på området, säger Bo Carlsson, vd för Sweco centrala och östra Europa.

Uppdraget är en totalentreprenad där Sweco anlitas av entreprenörens konsortium (The Association of WWTP Prague). I uppdraget ansvarar Swecos konsulter för detaljprojektering och bygghandlingar för den nya anläggningen. Bakgrunden till satsningen är de krav som EU ställer på avloppsreningsverkens kapacitet. Resultatet av investeringen blir renare vatten även utanför Tjeckiens gränser. Floden Moldau rinner vidare ut i Elbe och blir i flera tyska städer en källa till dricksvatten.

Swecos uppdrag pågår till 2017, då den nya anläggningen testas och därefter tas i bruk.

För ytterligare information kontakta:

Bo Carlsson, vd för Sweco centrala och östra Europa samt Ryssland, 08-695 63 03, bo.carlsson@sweco.se

Miroslav Kos, vd Sweco Hydroprojekt, +420 261 102 241, miroslav.kos@sweco.cz

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 8,8 miljarder SEK och har ca 9 000 anställda i Norden och i centrala och östra Europa.  För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2013 kl 08:30.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar