Sweco stärker sin position inom utformning av sjukhus i Europa

Sweco har anlitats för att genomföra tre nya sjukhusprojekt i Belgien, Tyskland och Norge. Swecos samlade erfarenhet och kompetens inom vårdprojekt har varit avgörande i konkurrensen. Företagets experter kommer att ge råd inom såväl arkitektoniska som tekniska frågor. Det övergripande resultatet kommer att vara sjukhus som uppfyller både dagens höga krav och morgondagens behov på patientsäkerhet och modern teknik.

-       Sweco har en lång och framgångsrik historia av vårdprojekt i Europa, vilket är en av de viktigaste orsakerna till att Sweco har vunnit dessa projekt. Swecos upparbetade kunskap och omfattande erfarenhet av att utforma morgondagens sjukhus kommer att nyttjas genom att vi kombinerar teknisk expertis och arkitektonisk erfarenhet med djup kunskap om sjukhus komplexa verksamhet, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef, Sweco.

Genom dessa projekt skapar Sweco bästa förutsättningar för högkvalitativ vård med patienten i centrum. I Tyskland kommer Ludes Generalplaner GmbH, en del av Sweco Tysklands arkitektverksamhet, att ingå i byggplaneringen för den nya sjukhusavdelningen vid Stadelheim-fängelset. I Belgien är Sweco en del av ett team som ska utforma Complexe Hospitalier Regional Sud, ett sjukhus med fokus på hållbarhet och modern kommunikation på ett hälsocampus. I Norge kommer Sweco att vara en del i ett konsortium som har vunnit kontraktet för konceptfasen för ett nytt regionalt sjukhus i Gaustad, Oslo.

Sweco har lång erfarenhet av vårdprojekt runt om i Europa och har tidigare anlitats i bland annat projekt som Nya Karolinska Sjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Sverige, Kajana centralsjukhus i Finland och Berlins universitetssjukhus Charité i Tyskland

För ytterligare information kontakta:

Ina Brandes, affärsområdeschef, Sweco Central Europe, +49 (0)421 203 27 57,
ina.brandes@sweco-gmbh.de

Grete Aspelund, affärsområdeschef, Sweco Norge, +47 (0)488 93 935, grete.aspelund@sweco.no  

Erwin Malcorps, chef Sweco Belgien, +32 (0)473 888 202, erwin.malcorps@swecobelgium.be  

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, +46 (0)702 73 48 79, lars.torstensson@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar