SWECO utför vattenkraftstudie i Uganda

SWECO utför vattenkraftstudie i Uganda SWECO har tecknat kontrakt med UNOPS (United Nations Office for Project Services) om att utföra en studie omfattande nio olika lägen för mindre vattenkraftverk i Uganda. Uppdragssumman är ca 2,3 Mkr. Projektet finansieras av UNOPS genom svenska konsultfonder. Studien som startar i februari och pågår fram till i oktober i år är inriktad på mindre vattenkraftverk med en kapacitet på mellan 0,5 och 50 MW. Från nio utsedda fallsträckor i landet kommer man att välja ut de tre bästa och utföra förstudier för dessa. Uganda har nästan uteslutande vattenkraft i sitt elförsörjningssystem och exporterar även en del till grannländerna. Det förekommer dock en del driftsavbrott vilket den här studien kommer att belysa. Landet har en stor vattenkraftpotential (ca 2000 MW) men endast en liten del, ca 10 %, är utbyggd idag. Den nu planerade utbyggnaden av vattenkraften förbättrar elförsörjningen lokalt av det skälet att man vid driftsstörningar på de större kraftledningarna istället kan få elkraft från lokala system. Uppdraget i Uganda är ett av flera intressanta energiprojekt för SWECO. Bland annat pågår en liknande, men betydligt större, studie i Vietnam där de fem största avrinningsområdena är föremål för utredning. Ett annat exempel är säkerställandet av elförsörjningen i Yemens huvudstad Sana'a, ett projekt finansierat av Världsbanken. SWECO är Sveriges ledande kunskapsföretag inom arkitektur och teknikkonsultverksamhet med ca 2 300 medarbetare. Genom SWECO International bedriver koncernen en omfattande internationell verksamhet. I SWECO ingår följande sju helägda bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, VBB Anläggning och SWECO Industriteknik. Flertalet av bolagen har dessutom dotterbolag med unik spetskompetens. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Sten Palmer, projektledare, VBB Anläggning tel. 08-695 60 42 Mårten Lindström, Informationsdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 61 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000419BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000419BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar