Swecos arkitekter anlitas när Kungälvs sjukhus växer

Swecos arkitekter har tillsammans med danska Aart Architects vunnit arkitekttävlingen för om- och tillbyggnad av Kungälvs sjukhus.

– Sweco har under många år framgångsrikt bedrivit omfattande vårduppdrag. Detta är ytterligare ett kvitto på att vi har kunskapen om de särskilda förutsättningar som gäller i den här typen av större vårdprojekt, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitekter.

Tävlingsvinsten innebär att utforma nya och befintliga vårdlokaler på sjukhuset, som bland annat ska ge sammanlagt cirka 220 vårdplatser och en ny huvudentré. Den jury som utsett Swecos och Aarts förslag till vinnare framhöll bland annat det lyckade samspelet med det befintliga sjukhuset, som man anser på ett bra sätt bibehåller och utvecklar byggnadens karaktär. Sweco och Aart har tidigare samarbetat vid utformningen av det nya akutsjukhuset i danska Viborg.

– Vinsten i Kungälv stärker vårt samarbete ytterligare och tillsammans utgör vi en stark aktör inom vårdarkitektur i Norden, säger Anders Tyrrestrup, partner på Aart Architects.

Arbetet kommer att påbörjas under våren 2013 och byggnaden beräknas vara klar 2017.

För ytterligare information kontakta:

Jan Mattsson, vd Sweco Architects, jan.mattsson@sweco.se, tel: 08-522 952 65

Pernilla Nordén, ansvarig arkitekt Sweco, pernilla.norden@sweco.se, tel: 031-62 77 23

Anders Tyrrestrup, partner Aart Architects, aty@aart.dk, tel: +45 25 32 32 78

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 7,5 miljarder SEK och har ca 7 800 anställda i Norden och i centrala och östra Europa.  För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar