Swecos årsredovisning för 2011 offentliggjord

 

Swecos årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på

www.swecogroup.com samt i bifogad fil.

 

För ytterligare information kontakta:

Bo Jansson, vice vd och finansdirektör i Sweco, 08 695 66 06 / 073 412 66 06 bo.jansson@sweco.se

Fredrik Hedlund, informationschef i Sweco, 08 695 66 12 / 0734 12 6612
fredrik.hedlund@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 6.7 Mdr och har ca 7 400 anställda i tolv länder. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012 kl 09.00.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar