Swecos förvärv av Vectura överträffar förväntningarna

Sweco anordnar idag den 29 november en kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media. Sweco offentliggör nu att synergierna från Vectura-förvärvet förväntas bli större och realiseras snabbare än tidigare estimat. Samtidigt förväntas integrationskostnaderna bli lägre än den tidigare bedömningen.

– Våra tidigare estimat har bekräftats och förstärkts vilket gör att vi nu ser att samgåendet med Vectura överträffar våra tidigare förväntningar. Vi är Nordens ledande teknikkonsult och ser fortsatt goda möjligheter till lönsam tillväxt, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på Sweco.

Nuvarande bedömning är att årliga synergier kommer att uppgå till 90 MSEK helåret 2015 och att 70 MSEK kommer att realiseras på helårsbasis redan 2014. Integrationskostnaderna bedöms i nuläget till totalt 65 MSEK, varav 15 MSEK kostnadsfördes redan under tredje kvartalet 2013. Av återstående 50 MSEK i integrationskostnader förväntas den största delen belasta resultatet under fjärde kvartalet 2013.

Vectura ingår i Sweco sedan den 1 augusti och för närvarande pågår ett intensivt integrationsarbete. Med sin marknadsledande ställning inom transportinfrastruktur bidrar Vectura med viktig kompetens till Swecos samlade utbud inom samhällsbyggnad. För att ytterligare stärka kunderbjudandet bildar Sweco Sverige en ny organisation från och med den 1 januari 2014. Den innebär att Sweco bildar tre renodlade infrastrukturbolag inom områdena järnväg, trafik och samhälle samt anläggning.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, telefon 08 695 66 60 / 070 552 92 75, tomas.carlsson@sweco.se

Jonas Dahlberg, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08 695 63 32 / 070 347 23 83, jonas.dahlberg@sweco.se

Bo Jansson, direktör IR, telefon 08 695 66 06 / 073 412 66 06, bo.jansson@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 8,8 miljarder SEK och har ca 9 000 anställda i Norden och i centrala och östra Europa.  För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013 kl 08:00.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar