Valberedningen föreslår Åsa Bergman som ytterligare styrelseledamot

Sweco meddelade idag att bolagets valberedning utöver de tidigare presenterade förslagen föreslår tillträdande vd Åsa Bergman till ny styrelseledamot.

Den 14 mars 2018 presenterade Swecos valberedning sina förslag till årsstämman 2018. Valberedningen föreslår omval av Gunnel Duveblad, Elaine Grunewald, Johan Hjertonsson, Eva Lindqvist, Johan Nordström och Christine Wolff samt nyval av Alf Göransson. Vidare föreslår valberedningen omval av Johan Nordström till styrelsens ordförande. Anders G. Carlberg och Tomas Carlsson har undanbett sig omval.

Valberedningen har beslutat att föreslå ytterligare en person, Åsa Bergman, till styrelseledamot. Detta eftersom Åsa tillträder som vd för Sweco 20 april 2018.

Åsa Bergman anställdes i Sweco-koncernen 1991. Åtta år senare utsågs hon till regionchef med ansvar för Swecos projektledare i norra Sverige, innan hon 2006 blev vd för Sweco Management. 2012 tillträdde Åsa Bergman tjänsten som vd för Sweco Sverige. Under hennes tid har den svenska organisationen vuxit från cirka 3 000 medarbetare till cirka 5 700 medarbetare. Omsättningen har ökat från cirka 3,6 miljarder kronor till cirka 7,0 miljarder kronor.

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av: Eric Douglas representerande Investment AB Latour, Birgitta Resvik representerande Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt styrelsens ordförande Johan Nordström representerande Skirner Förvaltning AB (valberedningens ordförande). Av valberedningens komplettering följer nedanstående justeringar i valberedningens redan framlagda förslag.

Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta bolagsstämmovalda ledamöter.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår nyval även av Åsa Bergman som styrelseledamot.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Swecos styrelse finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.sweco.se.

För ytterligare information kontakta:

Johan Nordström, valberedningens ordförande, 070-940 70 82, johan.nordstrom@skirner.se

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör Sweco, 08-695 62 27, lars.torstensson@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar