Företag ska betala 50 000 i sanktionsavgift

Ett företag i Västsverige ska betala 50 000 kr i sanktionsavgift för att oriktigt ha uppgett sig vara ackrediterat av Swedac. Företaget har använt sig av Swedacs ackrediteringsmärke med ett ackrediteringsnummer på två olika energideklarationer.

- Detta är andra gången Swedac beslutar om sanktionsavgift efter att det blev möjligt i och med den nya lagen som trädde i kraft 2011, säger Swedacs generaldirektör Hans-Eric Holmqvist.

- Våra ackrediterade kunder vill få bort fuskarna och konsumenterna måste kunna lita på att företagens information är riktig.

Enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll får Swedac ta ut en sanktionsavgift på mellan 5 000 och 1 000 000 kr av den som oriktigt har uppgett sig vara ackrediterad av Swedac för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse. Hur stor avgiften blir beror på hur allvarlig överträdelsen är. Den bedömningen görs med utgångspunkt i överträdelsens art och omfattning. Andra omständigheter som har betydelse för avgiftens storlek är exempelvis om det handlar om en enstaka eller upprepad händelse, samt bolagets ekonomiska förhållanden.

 I det här fallet bedömer Swedac att företaget allvarligt brutit mot lagstadgade skyldigheter att energideklarera byggnader och att anlita en oberoende expert som uppfyller föreskrivna krav på kompetens för att upprätta energideklarationen.

De företag och organisationer som verkligen är ackrediterade av Swedac finns sökbara i vårt ackrediteringsregister (http://www.swedac.se/sv/Box/Ackrediteringsregister/Hitta-ackrediterade-foretag-och-organisationer/).

För mer information, kontakta:

Erika Palmheden, jurist, tel: 08-406 83 33, e-post: erika.palmheden@swedac.se

Per Rahbek, kommunikationschef, tel: 0771-99 09 00, 0706-04 81 82, e-post: per.rahbek@swedac.se

Swedac är en myndighet för teknisk kontroll. Vi arbetar för kvalitet och säkerhet. Våra uppgifter handlar om att produkter och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac är myndigheten för mått, vikt och volym. Vi ansvarar för föreskrifter och tillsyn av vågar, mätare och färdigförpackade varor. Vi har också ansvar för föreskrifter och kontroll av ädelmetallarbeten. Swedac samordnar marknadskontrollen i Sverige. Internationellt arbetar vi i projekt med syfte att bland annat underlätta handeln mellan länder.

Huvudkontor: Österlånggatan 5, 501 15 Borås. Stockholmskontor: Klarabergsviadukten 70, D7, 101 35 Stockholm. Tel 0771-99 09 00.

Om oss

SWEDAC är en statlig myndighet som-ansvarar för ackreditering, kompetensprövning, av laboratorier, certifierings-, kontroll- och besiktningsorgan,-är ansvarig för reglerad mätteknik och ädelmetallfrågor,-ansvarar för samordning av marknadskontroll,-bedömer och har tillsyn över anmälda organ.

Prenumerera