Swedac beslutar om sanktionsavgift för bilprovningsföretag

Opus Bilprovning AB i Sverige AB ska betala 75 000 kronor i sanktionsavgift då de oriktigt utgett sig för att vara ackrediterade inom trafiksäkerhetskontroll. För att systemet baserat på ackreditering ska fungera som bas för säkerhet och trygghet i samhället, som det gör idag, krävs åtgärder mot företag som inte följer reglerna.

Genom användning av Swedacs ackrediteringsmärke på rapporter har Opus Bilprovning AB felaktigt utgett sig för att vara ackrediterat för att utföra trafiksäkerhetskontroller och extra bromskontroll.

-      Förtroendet för systemet med ackreditering bygger på att man vidtar åtgärder när någon inte följer reglerna. Det gäller förtroendet för alla de som följer reglerna men även för den trygghet ackrediteringssystemet skapar för medborgarna, säger Merih Malmqvist-Nilsson, ställföreträdande GD på Swedac

Enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll får Swedac ta ut en sanktionsavgift på mellan 5 000 och 1 000 000 kr av den som oriktigt har uppgett sig vara ackrediterad av Swedac. Hur stor avgiften blir beror på hur allvarlig överträdelsen är, en bedömning som görs med utgångspunkt i överträdelsens art och omfattning. Andra omständigheter som har betydelse för avgiftens storlek är exempelvis om det handlar om en enstaka eller upprepad händelse, samt bolagets ekonomiska förhållanden.

De företag och organisationer som verkligen är ackrediterade av Swedac finns sökbara i vårt ackrediteringsregister som återfinns på www.swedac.se.

För mer information, kontakta:

Åsa Wiklund Fredström, jurist, 08-4068306

Ylva Sjönell, kommunikationschef, 08-4068316

Om oss

SWEDAC är en statlig myndighet som-ansvarar för ackreditering, kompetensprövning, av laboratorier, certifierings-, kontroll- och besiktningsorgan,-är ansvarig för reglerad mätteknik och ädelmetallfrågor,-ansvarar för samordning av marknadskontroll,-bedömer och har tillsyn över anmälda organ.