Delårsrapport Swedbank Hypotek jan-sep 2007

januari – september 2007 i sammandrag:

• Räntenettot uppgick till 3 143 mkr (3 078)
• Utlåningen ökade med nominellt 40 mdkr (31)
• Kreditkvaliteten är fortsatt mycket god
• I september 2007 erhölls tillstånd att emittera säkerställda obligationer

Om oss

Swedbank Hypotek är ett svenskt bostadsinstitut med en ledande position på den svenska marknaden. Verksamheten går ut på långfristig finansiering av boendekrediter och bolaget har idag över en miljon lånekunder. Det innebär att Swedbank Hypotek finansierar mer än vart tredje hus i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar