Delårsrapport Swedbank Hypotek januari-juni 2007

JANUARI - JUNI 2007 I SAMMANDRAG

Räntenettot för första halvåret uppgick till 2 091 mkr (2 012)
Utlåningen ökade under perioden med 28 mdkr (21)
Kreditkvaliteten är fortsatt mycket god

Om oss

Swedbank Hypotek är ett svenskt bostadsinstitut med en ledande position på den svenska marknaden. Verksamheten går ut på långfristig finansiering av boendekrediter och bolaget har idag över en miljon lånekunder. Det innebär att Swedbank Hypotek finansierar mer än vart tredje hus i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar