Swedbank Hypotek AB Bokslutskommuniké 2017

Läs hela rapporten i bifogat pdf-dokument eller på www.swedbank.se/ir

Swedbank Hypotek AB är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Försäljningen av boendekrediter sker i huvudsak genom Swedbanks och sparbankernas kontorsnät och genom Telefonbanken, som tillsammans utgör ett av de största bankägda kontorsnäten i Sverige. Någon utlåning utanför Sverige förekommer inte.

Swedbank Hypotek AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 9.00.

Taggar:

Om oss

Swedbank Hypotek är ett svenskt bostadsinstitut med en ledande position på den svenska marknaden. Verksamheten går ut på långfristig finansiering av boendekrediter och bolaget har idag över en miljon lånekunder. Det innebär att Swedbank Hypotek finansierar mer än vart tredje hus i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar