Swedbank Hypoteks årsredovisning 2017 publicerad

Swedbank Hypoteks årsredovisning för 2017 har publicerats på www.swedbank.se/ir.

Swedbank Hypotek AB är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Försäljningen av boendekrediter sker genom Swedbanks och sparbankernas kontorsnät, ett av de största bankägda kontorsnäten i Sverige, samt genom telefon- och internetbank. Någon utlåning med underliggande säkerheter utanför Sverige förekommer inte.

Swedbank Hypotek AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2018 kl.14.00.

Taggar:

Om oss

Swedbank Hypotek är ett svenskt bostadsinstitut med en ledande position på den svenska marknaden. Verksamheten går ut på långfristig finansiering av boendekrediter och bolaget har idag över en miljon lånekunder. Det innebär att Swedbank Hypotek finansierar mer än vart tredje hus i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar