Hög medianinkomst i storstadsområden ingen garanti för hög standard

Hög medianinkomst i storstadsområden ingen garanti för hög standard - 3,8 miljoner kronor kostar FöreningsSparbankens Sverigevilla på Lidingö medan priset stannar på 490 000 kronor i Töreboda - 95 000 kronor mer per år har vår familj i Fagersta att leva på när allt nödvändigt är betalt jämfört med familjen i Uppsala - 12 700 kronor mer per år betalar Kirunafamiljen för driftskostnaderna jämfört med Varbergsfamiljen Det visar en jämförelse mellan 38 kommuner som Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken, idag presenterar i rapporten "Det spelar roll var vi bor". - Huspriserna är helt avgörande för vilken standard familjerna har, säger Ulla Samuel. I storstadsområden är huspriserna betydligt högre, vilket inte kompenseras av högre inkomstläge. T ex kostar en Sverigevilla på Lidingö åtta gånger mer än ett hus i Töreboda. Men Lidingöfamiljens medianinkomst är endast 1,5 gånger högre än Törebodafamiljens. Dyrare hus medför högre boendekostnader i form av både högre lånekostnader och högre fastighetsskatt. Månadskostnaden, inklusive amortering, för Sverigevillan på Lidingö är 19 750 kronor och i Töreboda 5 230 kronor, en skillnad på hela 14 500 kronor per månad. Mest kvar när allt nödvändigt är betalt blir det i Fagersta och Kiruna, ca 9 500 respektive 9 300 kronor per månad. På Lidingö blir det ca 3 000 kronor kvar. Minst kvar blir det i Uppsala, 1 540 kronor per månad, vilket är alldeles för lite för att klara familjens ekonomi på lång sikt. T ex räcker det inte för sparande till bil och husreparationer. - Medianinkomsttagaren har helt enkelt inte råd att köpa Sverigevillan där, säger Ulla Samuel. Även i många andra kommuner blir ekonomin alltför knapp för att man ska ha tillräckliga marginaler. Om räntan för Uppsalafamiljen ligger en procent högre om fem år när bottenlånet ska omsättas borde man amortera ytterligare 4 100 kronor per månad för att då ha samma räntekostnad. För att Lidingö- och Uppsalafamiljerna ska kunna få lika mycket kvar som familjen i Fagersta måste deras månadsinkomster höjas med 12 600 respektive 14 200 kronor. Vi kan också konstatera att inkomstskatter, boendekostnader och nödvändiga utgifter i de olika kommunerna medför att de skillnader i bruttoinkomst som finns mellan kommunerna kraftigt utjämnas. Skillnaden i medianinkomst mellan Lidingö och Gotland uppgår till 19 340 kronor per månad. När inkomstskatt, boende och allt nödvändigt betalts har skillnaden reducerats till 860 kronor per månad. Se diagram. (Removed Graphics) Inte bara huspriserna varierar. Även driftskostnaderna uppvisar stora skillnader. I Kiruna betalar familjen 3 380 kronor per månad medan familjen i Varberg betalar 2 320 kronor, en skillnad på 12 700 kronor per år, som inte enbart beror på högre uppvärmningskostnad. Övrig konsumtion kostar också olika mycket på de olika orterna, t ex mat, bilförsäkrings-premier och barnomsorg. - Trots maxtaxans införande är barnomsorgen för vår familj 54 procent dyrare i kommunen med högsta avgiften jämfört med den billigaste, säger Lina Gustafsson. Om vi räknar på samma hushållsinkomst kan skillnaden betyda hela 500 kronor i månaden. Analysen visar att den högre medianinkomsten inte kan kompensera de högre levnads-kostnaderna på dyrorterna. Ett hushåll på en ort som har samma boendestandard och konsumtionsnivå som ett hushåll på en annan ort kan ha 95 000 kronor mer över till konsumtion och sparande per år. - Att kunna ha så pass mycket större utrymme i ekonomin borde få både hushåll och företag att fundera över var man ska etablera sig, kommenterar Ulla Samuel. Nog spelar det roll var vi bor! Rapporten är framtagen genom ett samarbete med Arena för Tillväxt. Arena för Tillväxt är en samverkansprojekt mellan Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, ICA och FöreningsSparbanken. Hela rapporten finns på www.foreningssparbanken.se/privatekonomi ---------------------------------------------------------------------------------- Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel, telefon 08-585 916 38 Lina Gustafsson, telefon 08-585 916 15 Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45 (Removed graphics) (Removed graphics) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT20310/wkr0001.pdf Hela pressreleasen med grafik och tabeller

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.

Dokument & länkar