Lägga samman studieskulder - Dags att ta ställning

Lägga samman studieskulder - Dags att ta ställning Du som avslutade dina studier höstterminen 2001 eller vårterminen 2002 och har lån i två olika studiemedelssystem har möjlighet att fr o m nästa år få lånen sammanlagda och då betala båda skulderna helt enligt de nya annuitetsreglerna. Skulle du föredra en sådan återbetalningsmodell måste du dock meddela detta till CSN senast den 30 november i år. - Men tänk efter först. Detta är inte något självklart val och bytt är bytt och går inte att ändra tillbaka, säger Ulla Samuel på Institutet för privatekonomi, FöreningsSparbanken. För dig som väljer att fortsätta betala lånen var för sig kan det betyda en kortare återbetalningstid och en lägre total kostnad. Men då får du samtidigt räkna med att betala högre belopp varje år tills skulderna är betalda. Speciell blankett Du som vill lägga ihop dina lån fr o m nästa år och då betala enligt annuitetslåneprincipen skall anmäla detta på en speciell blankett som rekvireras (kan inte laddas ned) från CSN. Anmälan skall sedan vara CSN tillhanda senast den 30 november. Olika återbetalningsregler Grundprincipen är att respektive studielån betalas tillbaka enligt sina egna återbetalningsregler, dvs äldre lån betalas årligen med fyra procent av inkomsten enligt senaste taxeringen och nya lån med annuiteter där skulden i princip skall vara betald på 25 år. Annuitetslånesystemet Det nya studiemedelssystemet infördes hösten 2001 vilket innebär att examinerade höstterminen 2001 och vårterminen 2002 endast har en eller maximalt två terminers lån som skall betalas tillbaka enligt annuitetsmodellen. Det lägsta årsbeloppet som måste betalas är 15 procent av prisbasbeloppet. Det innebär nästa år 5 895 kronor. Då skulderna inte hunnit bli så stora är det detta årsbelopp som kommer att debiteras. Tvåterminers-skulden i det nya systemet kommer därmed att vara betald inom åtta till nio år om du tog examen vårterminen 2002. Att tänka på Om den gamla och den nya skulden läggs ihop kommer årsbeloppen att baseras på en återbetalningstid om 25 år. I de fall den gamla skulden, som betalas med fyra procent av inkomsten, utan sammanläggning skulle kunna betalas på kortare tid än 25 år kommer ändringen att innebära att årsbeloppen blir lägre men att återbetalningstiden förlängs vilket också medför högre totala kostnader. - Valet kan sägas innebära att antingen betala så snabbt som möjligt eller att skjuta skulden framför sig och då acceptera att det tar längre tid och totalt sett blir dyrare, säger Ulla Samuel. För personer med låg ingångslön och som förutser en relativt blygsam löneutveckling innebär en sammanläggning dock inte så stor förlängning av återbetalningstiden och därmed inte heller så mycket högre kostnader. Men ett lägre årsbelopp de första åren kan kännas som en lättnad. Är skulden samtidigt stor kan det t o m i vissa fall löna sig att slå samman lånen. Även de som bara har gamla lån kan välja att gå över till annuitetslånesystemet. Examinerade höstterminen 2002 eller vårterminen 2003 måste vänta med sitt val till november 2004. Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel, telefon 08-585 916 38 Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.

Dokument & länkar