Logga in för bättre pensionskoll

Kanske är det sista gången du får ett orange kuvert i brevlådan. Nu går det nämligen att välja hur framtida pensionsprognoser ska skickas ut, digitalt eller per post.
– Att den allmänna pensionen tydligare kopplas ihop med tjänstepensionen och det egna sparandet på minpension.se är ett bra steg för att fler ska få bättre grepp om helheten, säger Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi, Swedbank.

Många upplever pensionssystemet som krångligt och osäkert och prognosen som ointressant. Den största osäkerheten rör storleken på den slutliga pensionen. Kommer den att räcka till det man behöver och det man vill göra? Att orange kuvertet bara visar en del av den totala pensionen har inte gjort det lättare.

– Med digitala pensionsbesked blir det mer naturligt att klicka vidare till minpension.se, menar Ylva Yngveson. Då är det lättare att få helhetsbilden - den allmänna pensionen, tjänstepensionen från arbetsgivaren och det egna sparandet. I inloggat läge är det dessutom enklare att laborera med parametrar som utbetalningstid och pensionsålder för att se hur det påverkar utfallet.

Till skillnad från tidigare ATP-system är det numera livsinkomsten som avgör den allmänna pensionens storlek. Det gör det mindre förutsägbart. Därför är ett årligt pensionsbesked bra att få.

– Se orange kuvertet som en signal om att stanna upp en stund, uppmanar Ylva Yngveson. Ta dig tid att ordna med inloggningsuppgifter till Pensionsmyndighetens sida och att registrera dig på minpension.se. Allt för att förenkla din pensionskoll.

Vad går att påverka?
I grunden är det här med pensioner enkelt. Eftersom livsinkomsten styr pensionens storlek räcker det med att förstå att lön in ger pension ut. För att påverka pensionens storlek handlar det om att jobba längre, öka inkomsterna, se till att ha tjänstepension överhuvudtaget, förbättra avkastningen eller spara själv.

  • Att jobba ett år till och gå vid 66 års ålder kan betyda 600 kronor mer i pension efter skatt per månad för den som är 60-plussare idag.
  • För att få samma belopp i 20 år från eget sparande behövs ett månadssparande på 650 kronor om man börjar spara vid 50 års ålder och 450 kronor om man startar vid 45 års ålder. Exemplet avser ett vanligt sparande, till exempel i en aktiefond, där avkastningen beräknats till 4 procent och skatten till 30 procent.
  • Om avkastningen på premiepension och tjänstepension blir 2,7 procent i stället för 2 procent kan det också ge 600 kronor mer i månaden. Det gäller efter inflation och skatt (33%) och för en person född 1981 med ingångslön på 20 000 kronor, som ökar med 1 procent mer än inflationen.

För mer information:

Ylva Yngveson, telefon 070-200 12 45

Se även bilagan med Ylva Yngvesons bästa tips för ökad pensionskoll   
www.swedbank.se/privatekonomi

Taggar:

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.