Stort plus för löntagarhushåll under Alliansregeringen

Avvaktan inför valåret märktes i Vårproposition som inte bjöd på några stora plånboksfrågor denna gång. Men sedan Alliansregeringen tillträdde för sju år sedan har både löntagare, pensionärer och studenter kunnat se en tydlig förstärkning av disponibel inkomst. Förbättringar som gett allt från en knapp tusenlapp till närmare 4 000 kronor mer per månad. Grupper som däremot inte gynnats är sjuka och arbetslösa då ersättningarna försämrats.

Institutet för Privatekonomi har analyserat hur politiska beslut påverkat hushållens ekonomi sedan Alliansregeringen tillträdde för sju år sedan. Störst förbättring i kronor har jobbskatteavdraget stått för, vilket främst gynnat hushåll med två löntagare.

– Inklusive höjt flerbarnstillägg och sänkt fastighetsskatt är arbetande barnfamiljer i småhus den hushållstyp som gynnats mest av regeringens politik, säger Maria Ahrengart, ekonom på Institutet för Privatekonomi.

Av förbättringen på runt 3 900 kronor per månad står inkomstskatten för hela 2 800 kronor. Tvåbarnsfamiljen i hyreslägenhet har fått en förbättring på 2 900 kronor per månad. För en ensamstående förälder med två barn och bostadsbidrag har disponibel inkomst ökat med 2 200 kronor per månad sedan år 2006.

Pensionärsparet med tilläggs- och tjänstepension har fått en ökad disponibel inkomst med1 400 kronor per månad genom sänkt skatt. För den ensamstående garantipensionären är ökningen drygt 900 kronor per månad, inklusive höjning av bostadstillägg.

En student har idag 890 kronor mer per månad i lån och bidrag och för den som har rätt till bostadsbidrag tillkommer en förbättring på 200 kronor.

Men det finns också politiska beslut som har betytt kostnadsökningar för många, exempelvis högre a-kasseavgift och skatt på trafikförsäkringen. För två vuxna med en bil kan det handla om 300 kronor per månad eller mer.

Försämringar för sjuka och arbetslösa
Sänkt högsta dagpenning har inneburit försämringar för många sjuka och arbetslösa. Sjukpenningen har också sänkts så att endast 97 procent av tidigare ersättning betalas ut. För dem som kommit tillbaka till arbete inom viss tid kan jobbskatteavdraget ändå ha betytt en förbättring, sett på helåret.

– Med den nuvarande politiken har redan svaga grupper halkat efter än mer de senaste åren, säger Maria Ahrengart . Utan inkomstförsäkring via kollektivavtal eller facket är det tufft för många.

För ytterligare information:
Maria Ahrengart, ekonom, Institutet för Privatekonomi, Swedbank, tfn: 076-790 16 15
Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi, tfn: 070-200 12 45

Se även bilagan med disponibel inkomst för olika typhushåll, samt en lista över andra viktiga plånboksförändringar.

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.