Tonåringarna och deras pengar 2003

Tonåringarna och deras pengar 2003 Dagens ungdomar har givmilda föräldrar. De flesta tonåringar får regelbundet en fastställd "månadspeng", men när den är slut ställer mamma eller pappa gärna upp med tillskott. Det är bara en av tio som inte kan få mer pengar. Det visar en undersökning från Institutet för Privatekonomi. - Vitsen med en fast "månadspeng" är att ungdomarna skall lära sig att hushålla med pengarna, säger Ulla Samuel. Man har nått en överenskommelse om vad pengarna skall räcka till. Är det för lätt att få mer när man levt över sina tillgångar kan det bli svårare att klara ekonomin som vuxen. Även om de flesta även i år får pengar regelbundet av sina föräldrar, 85 procent, tyder trenden på att allt fler får pengar vid behov, speciellt bland de yngre tonåringarna. Möjligheten att lära sig ta eget ansvar för en summa pengar startar därmed allt senare. Att lova att hjälpa till hemma för att få en viss "månadspeng" tycks inte vara särskilt lönsamt. Tvärtom. De som inte lovat hjälpa till får faktiskt mer pengar, något som även tidigare undersökningar visat. De flesta som får "månadspeng" har kommit överens med sina föräldrar om vad pengarna skall räcka till. Framförallt är det kläder (alla eller vissa), kontantkort till mobilen och presenter. De som skall köpa alla sina kläder själva får högre månadspeng upp t o m 16 års ålder men därefter får de i stort sett samma belopp som alla andra. Tabell Genomsnittlig "månadspeng" i form av barn-/studiebidrag och/eller månadspeng från föräldrarna. (Alla ungdomar som får pengar regelbundet) Ålder -13 14 15 16 17 18 19- Kronor 360 450 580 780 950 1020 1070 Jämfört med vad man fick i månadspeng för fem år sedan har ungdomar i åldern 15 år och uppåt fått en höjning med mellan 40 och 100 kronor per månad i fast penningvärde. Medan många yngre får mer pengar under sommaren får de äldre ofta mindre pengar eller t o m inga pengar alls då. När studiebidraget inte betalas ut under sommarmånaderna är det arbetsinkomster som gäller i stället. Tar vi även hänsyn till arbetsinkomster och andra inkomster i form av presenter mm är det ofta stora pengar som ungdomarna disponerar. Pojkarna har mer pengar än flickorna och "tar ut svängarna" mer. De både sparar och lånar mer än flickorna samtidigt som de tycks vara bättre på att hushålla med sina pengar. Ungdomarna köper allt fler saker med åren. Precis som framkommit i alla tidigare undersökningar köps godis, glass mm av nästan alla. Flickor köper kläder, pojkar köper mat (hamburgare, korv och pizza). De pojkar som köper kläder lägger genomsnittligt ut mer pengar på kläder än flickorna. Bio, video och teater är också vanliga utgifter för såväl flickor som pojkar. Mobiltelefonen är en utgift som tillkommit och är betydligt vanligare bland flickor än bland pojkar. Årets undersökning visar också att det är förvånansvärt stora belopp som vissa ungdomar spenderar på tobak och öl. I vissa åldersgrupper lägger flickorna ut större belopp på tobak än pojkarna medan pojkarna oftast lägger mer pengar än flickorna på öl. Antalsmässigt är det dock fler pojkar än flickor som köper tobak och öl. - Jämfört med tidigare undersökningar är ungdomarna denna gång mer nöjda och fler anser att deras pengar räcker trots att de faktiskt inte har fått så mycket mer att röra sig med hemifrån och att utgifterna för mobiltelefonerna har tillkommit, konstaterar Ulla Samuel. Rapporten i sin helhet finns på www.foreningssparbanken.se/privatekonomi Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för Privatekonomi Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45 Ulla Samuel, telefon 08-585 916 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031111BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031111BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.

Dokument & länkar