Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst tack vare regeringens politik. Pensionärerna får mer i plånboken vid årsskiftet, medan ensamstående föräldrar och studenter får vänta till mars respektive juli innan deras ekonomi förbättras. Det visar analysen om hushållens ekonomi 2018 som bygger på Swedbanks data över typhushåll.[1]

- Utan sänkt skatt för pensionärer och höjt barnbidrag samt studiebidrag hade många hushåll fått mindre pengar att röra sig med 2018 jämfört med 2017, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Högre löner och höjt barnbidrag till barnfamiljer
De som arbetar får högre löner nästa år och även något lägre skatt till följd av nya prisbasbelopp. Enpersonhushållet får drygt 300 kronor mer kvar efter nödvändiga utgifter är betalda varje månad jämfört med i januari 2017.

Höjda barnbidrag (200 kronor per barn och månad) från 1 mars gör ekonomin lite mindre ansträngd för många barnfamiljer. En ensamstående med två barn får drygt 100 kronor mer kvar att leva på i januari men i mars får hen i stället 500 kronor mer över varje månad.

- En ensamstående med lite äldre barn får utöver höjt barnbidrag även höjt underhållsstöd. Det höjs i två steg nästa år och gör att de med väldigt små marginaler får ännu lite mer kvar att leva på varje månad, fortsätter Arturo Arques.

En tvåbarnsfamilj i hyreslägenhet får 900 kronor mer kvar att leva på varje månad de första månaderna 2018. Efter barnbidragshöjningen får de 1 300 kronor mer kvar i plånboken. Tvåbarnsfamiljen som bor i villa får i stället 450 respektive 850 kronor mer kvar att leva på varje månad jämfört med i januari 2017.

Pensionärer får både sänkt skatt och höjt bidrag
För både inkomstpensionären och garantipensionären blir pensionerna nästa år lägre i fasta priser, jämfört med januari 2017. Men sänkt skatt på pension och höjt bostadstillägg för pensionärer gör att de trots det får lite mer kvar i plånboken.

- En pensionär med 17 000 kronor i pension får en skattesänkning på runt 400 kronor per månad. För en garantipensionär minskar skatten däremot med knappt 20 kronor per månad, fortsätter Arturo Arques.

Pensionärer med låg pension får dessutom höjt bostadstillägg 2018. För en garantipensionär med knappt 8 100 kronor i pension per månad och en hyra på 5 600 kronor eller mer höjs bostadstillägget med 470 kronor varje månad. Är hyran i stället 5 000 kronor blir höjningen däremot bara 50 kronor per månad.

Utan sänkt skatt och höjt bostadstillägg hade många pensionärer gått back varje månad nästa år. Nu får i stället pensionärsparet knappt 400 kronor och en garantipensionär knappt 300 kronor mer kvar i plånboken varje månad jämfört med i januari 2017.

Högre bidrag till studenter, men arbetslösa halkar efter
Bidragsdelen i studiemedlen höjs med 300 kronor från höstterminen 2018. Från att i början av året gå plus minus noll jämfört med 2017 så får studenten 300 kronor mer kvar att leva på till höstterminen.

De som står utanför arbetsmarknaden fortsätter halka efter. Ersättningen är oförändrad 2018, realt innebär det att en arbetslös får lägre disponibel inkomst till följd av att priserna ökar men inte bidraget. Tack vare skattereduktion för fackavgift får den som är arbetslös 80 kronor kvar att leva på efter alla nödvändiga utgifter är betalda, utan den hade hen gått back varje månad.

Övriga förändringar 2018

  • Underhållsstödet höjs i två steg för lite äldre barn. Den 1 januari höjs det med 150 kronor för 15-18-åringar och den 1 juli med ytterligare 350 kronor samt med 150 kronor för barn 11-14 år. Från den 1 juli är underhållsstödet 2 073 kronor per månad för barn 15-18 år och 1 723 kronor per månad för barn 11-14 år. För barn upp till 10 år är det oförändrat, 1 573 kronor per månad.
  • Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs, högsta nivån för sjukpenning höjs därmed med 48 kronor till 773 kronor per dag. Gäller från den 1 juli.
  • De med aktivitets- och sjukersättning får sänkt skatt och höjt bostadstillägg 1 januari. Som mest blir det drygt 600 kronor mer varje månad. Den 1 juli höjs dessutom garantiersättningen med drygt 300 kronor per månad efter skatt.
  • Skattereduktion för fackföreningsavgift införs med 25 procent av avgiften om avgiften överstiger 400 kronor per år. Från 1 juli 2018.

Förutsättningar 2018

  • Lönerna ökar realt, dvs. mer än prisnivån i allmänhet, så de hushåll som inte är beroende av bidrag får det bättre oavsett politik.
  • Transfereringar, till exempel barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och arbetslöshetsersättning, ökar inte per automatik. Det innebär att värdet av dem minskar för varje år med inflation, dvs. 100 kronor 2018 är värt mindre än 100 kronor 2017.
  • Pensionerna skrivs upp med utveckling av priser och inkomster.
  • Höjda prisbasbelopp påverkar bidragsnivåer positivt, till exempel garantipension och sjukpenning.
  • Prisbasbeloppen påverkar också jobbskatteavdrag och grundavdrag, höjda prisbasbelopp innebär alltså något lägre inkomstskatt.
  • Räntorna är i stort sett oförändrade sedan januari 2017.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                          www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38                                         www.swedbank.se/privatekonomi

[1] Swedbank följer och beräknar ekonomin för 13 typhushåll varje år. Typhushållen används för ekonomiska och politiska analyser. I analysen över hushållens ekonomi 2018 görs jämförelse mellan januari 2017 och januari 2018.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Utan sänkt skatt för pensionärer och höjt barnbidrag samt studiebidrag hade många hushåll fått mindre pengar att röra sig med 2018 jämfört med 2017.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna