Boindex sjönk marginellt till 118,7 fjärde kvartalet 2011

– husköpkraften stabiliserades på skaplig nivå

  • Boindex uppgick till 118,7 fjärde kvartalet i fjol, en mindre nedgång från 118,8 tredje kvartalet (reviderat från 118,3). Husköpkraften gynnas av lägre småhuspriser och högre förvärvsinkomster, samtidigt som räntenivån endast steg marginellt. Hushållens inkomstmarginaler vid husköp stabilseras på en skaplig nivå på 18,7 %, men är fortfarande lägre än under 2009-2010 då rekordlåga bolåneräntor noterades.

  • Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre.

  • Medianpriset för småhus i riket föll till 1,670 miljoner kronor – en nedgång med 5 000 kronor från tredje kvartalet. Den sammanvägda bolåneräntan steg återigen till 4,1 % från 4,0 % kvartalet innan, och orsaken var främst högre rörliga bolåneräntor. Den årliga förvärvsinkomsten före skatt för ett hushåll bestående av två vuxna där minst en arbetar ökade till 613 000 kronor före skatt.

  • I 37 av de 51 undersökta orterna steg husköpkraften jämfört med kvartalet innan. Den svagaste husköpkraften innehas av Båstad, Stockholmsregionen och Uppsala, medan landets starkaste husköpkraft återfinns i Örnsköldsvik, följt av Piteå och Karlskoga.    För ytterligare information: Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank,
    tfn 08-5859 7720, cecilia.hermansson@swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar