Boindex steg till 114,1 andra kvartalet

 

Lägre huspriser håller uppe hushållens husköpkraft

Boindex, som mäter hus­köpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och hushållens arbetsinkomster, steg till 114,1 för riket som helhet andra kvartalet i år, jämfört med 110,0 kvartalet innan (nedreviderat från 110,3).

Hushållens inkomstmarginaler vid husköp ökade således, men jämfört med 2009-2010 är husköpkraften svag. Orsaken till uppgången andra kvartalet är främst att lägre huspriser tillsammans med ökade förvärvsinkomster mer än väl kompenserar effekten av högre bolåneräntor.

Utifrån vår norm är Boindex 100 när hushållen använder 15 procent av sina för­värvsinkomster före skatt till bolånekostnader, och därmed har råd med sina husköp. Ju högre Boindex, desto högre är marginalerna och därmed husköpkraften.

Hushållens ekonomi pressas av högre bolåneräntor, och tillsammans med börsfall samt oro för skuldkris och svagare omvärldskonjunktur, leder detta till en mer dämpad husprisutveckling.

– Vi förutser nu att den tidigare förväntade ränteuppgången blir mer beskedlig, och det kan dämpa fallet i huspriserna, säger Cecilia Hermansson, Swed­banks chefekonom, men tillägger att om arbetslösheten återigen börjar stiga samtidigt som börserna faller, riskerar huspriserna sjunka mer påtagligt. Alltjämt utgör hushållens skuldsättning och fastighetsmarknaden stora inhemska risker i den svenska ekonomin.

Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform i bifogat dokument eller på www.swedbank.se/boindex .


Om frågor, vänligen kontakta:
Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, tfn: 08-5859 7720 eller cecilia.hermansson@swedbank.se 

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar