Boindex steg till 134,4 första kvartalet 2009

Räntenedgången ger hushållen marginaler vid sina husköp Swedbank publicerar idag Boindex för första kvartalet 2009. Boindex, som mäter husköpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och hushållens arbets-inkomster, steg till 134,4 för riket som helhet, jämfört med 110,6 kvartalet innan. Hushållen har återigen relativt stora marginaler då förvärvsinkomsten är drygt 34 % högre än den som krävs för att uppfylla Boindex norm. Utifrån normen är Boindex 100 när hushållen använder 15 procent av sina arbetsinkomster före skatt till bolånekostnader, och därmed har råd med sina husköp. Ju högre Boindex, desto bättre är husköpkraften. Lägre bolåneräntor är den viktigaste förklaringen till denna historiskt stora uppgång i Boindex. De sammanvägda bolåneräntorna har fallit till 2,9 %, vilket är den lägsta nivån som uppmätts sedan Boindex början år 1993. Aldrig tidigare har räntenivån heller fallit så mycket ett enskilt kvartal. - Riksbankens räntesänkningar har medfört att medianpriset har stigit markant på småhus i riket som helhet trots den svaga konjunkturen, säger Cecilia Hermansson, Swedbanks chefekonom. Risken är att prisuppgången blir tillfällig eftersom arbetslösheten gradvis stiger och dämpar husmarknaden. Stockholmarnas husköpkraft den bästa på tio år I samtliga kommuner och regioner har husköpkraften förbättrats. Den största uppgången noteras i Ljungby och Skellefteå där huspriserna fortsatt att sjunka. Även i storstadsregionerna har hushållen fått bättre råd med sina husköp. Malmöbor och Göteborgare har nära 95 % av inkomsten som krävs, och Stockholmarna 87 %. - Man måste tillbaka till slutet av 1999 för att hitta en bättre husköpkraft i Stockholmsregionen än den vi ser idag, säger Cecilia Hermansson. För unga hushåll med trygga arbetsutsikter är möjligheterna till husköp bättre än på länge, men osäkerheten kring arbetsmarknaden uppmanar likväl till försiktighet. Läs hela Boindex i bifogat pdf-dokument. Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform på www.swedbank.se/boindex För ytterligare information: Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 1588 e-post: cecilia.hermansson@swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar