Bönderna ser försiktigare på framtiden

Lantbrukarna upplever på nytt att lönsamheten är ansträngd. Framtidstron är störst bland grisproducenterna och de som har större lantbruk. Utlåningstakten har ökat och vid årsskiftet uppgick utlåningen till drygt 239 miljarder kronor. 11 procent av lantbruken driver företaget i aktiebolag och 11 procent av lantbruken planerar att nyanställa inom de närmaste två åren.

 

Fler än hälften av lantbrukarna upplever att lönsamheten är ansträngd
Av de tillfrågade lantbrukarna uppger 41 procent att de upplever lönsamheten som ”god” eller ”mycket” god. Det är en försämring med fem procentenheter från föregående år. Fler än hälften 58 procent uppger att deras lönsamhet är ”ganska” eller ”mycket” dålig. Grisproducenterna är de lantbrukare som upplever en förbättring från föregående år.

Framtidstron är störst bland grisproducenterna
21 procent av lantbrukarna tror på en bättre lönsamhet för 2012. Det är en försiktigare framtidstro jämfört med föregående års 30 procent. Störst framtidstro har grisproducenterna där 72 procent tror att lönsamheten kommer att bli bättre. Övriga produktionsgrenar är mer försiktiga.

Maskininvesteringarna har ökat under 2011
Maskininvesteringarna ökade med tre procentenheter till 35 procent under 2011. Den produktionsgren som investerat mest i maskiner är mjölkproducenterna med 40 procent. Investeringar i byggnader under 2011 gjordes av 21 procent av lantbrukarna. Flest investeringar i byggnader gjordes av grisproducenter, 45 procent och mjölkproducenterna 39 procent. Större gårdar mer än 200 hektar är mer benägna att investera i nya affärsmöjligheter.

Utlåningen till lantbrukarna ökade med 18,4 miljarder
Den sammanlagda utlåningen till lantbruket uppgick vid årsskiftet till drygt 239 miljarder kronor, utlåningen ökade med 7,7 procent. De flesta lånen går till investeringar i maskiner. Vartannat lantbruksföretag uppger att de tagit lån under de senaste tre åren.

11 procent av lantbruksföretagen drivs i aktiebolag
För första gången har lantbrukarna fått frågan i vilken företagsform som företaget bedrivs i. 11 procent driver lantbruket i aktiebolagsform. De flesta aktiebolagen finns inom växtodlings- och mjölkproducenter. De som driver lantbruket i aktiebolag är mer optimistiska inför framtiden än de som driver företaget som enskild firma.

Fler planerar att nyanställa inom lantbruket
Drygt 30 procent av lantbruksföretagen har anställda. Inom mjölk- och grisproduktionen har 57 respektive 76 procent av företagen anställda. Inom två år planerar 11 procent av lantbruksföretagen att anställa mer personal.

Ägarskifte bland Sveriges lantbruksföretag
15 procent av lantbrukarna planerar att överlåta sin fastighet inom tre år. 16 procent planerar att överlåta driften under samma tidsperiod.

Lantbrukarna trivs med sitt jobb och rekommenderar yrket
98 procent av lantbrukarna uppger att de trivs med sitt arbete. Viljan att rekommendera yrket till en yngre generation ökar och är nu uppe i 71 procent. Högst är viljan bland dem som är yngre än 30 år där 90 procent uppger att de skulle rekommendera yrket.

Hela rapporten finns att ladda ner från www.swedbank.se och www.konsult.lrf.se.

Se Webbsändning: Lantbruksbarometern

För mer information, kontakta:
Magnus Hammar, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank, tel 08-585 935 74
Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig Lantbruk, LRF Konsult, tel 08-700 20 43

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar