Delårsrapport januari - juni

Andra kvartalet 2010,jämfört med första kvartalet 2010 - Periodens resultat var 1 567 mkr (536) - Resultat per aktie var 1,36 kronor (0,46) - Räntabilitet på eget kapital var 7,0 procent (2,4) - K/I-talet uppgick till 0,57 (0,57) - Räntenettot minskade med 6 procent till 3 799 mkr (4 023) - Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter ökade med 2 procent till 3 333 mkr (3 276) - Kreditförlusterna netto uppgick till 963 mkr (2 210). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 846 mkr (1 781). Bortskrivningar, netto, uppgick till 117 mkr (429). Kreditförlustnivån var 0,28 procent (0,64) - Primärkapitalrelationen enligt Basel 2 ökade till 14,0 procent (13,5 procent den 31 december 2009). Med övergångsregler ökade primärkapitalrelationen till 10,5 procent (10,4). Kärnprimärkapitalrelationen var enligt Basel 2 12,7 procent (12,0) och med övergångsregler 9,5 procent (9,2). Januari-juni 2010, jämfört med januari-juni 2009 - Periodens resultat var 2 103 mkr (-5 370) - Resultat per aktie var 1,82 kronor (-5,75) - Räntabilitet på eget kapital var 4,7 procent (-12,8) - K/I-talet uppgick till 0,57 (0,48) - Räntenettot minskade med 29 procent till 7 822 mkr (11 046) - Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter minskade med 29 procent till 6 609 mkr (9 282) - Kreditförlusterna netto uppgick till 3 173 mkr (13 517). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 2 627 mkr (12 690). Bortskrivningar, netto, uppgick till 546 mkr (827). Kreditförlustnivån var 0,46 procent (1,91) Läs hela delårsrapporten i bifogat pdf-dokument eller på www.swedbank.se/ir

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar