Förändring av aktiefördelningen i Swedbank med anledning av omvandling av preferensaktier till stamaktier

Aktiefördelningen i Swedbank AB (”Swedbank”) har förändrats med anledning av att ägare till preferensaktier under februari månad 2012 har begärt omvandling av sammanlagt 1 595 660 preferensaktier till stamaktier i enlighet med omvandlingsförbehållet i Swedbanks bolagsordning.

Efter omvandlingen uppgår antalet stamaktier till 966 785 777, antalet preferensaktier till 192 804 400 och antalet C-aktier till 1 500 000. Det totala antalet aktier är oförändrat och uppgår till 1 161 090 177. Omvandlingen har anmälts för registrering hos Bolagsverket och beräknas vara verkställd genom registrering hos Euroclear Sweden AB omkring den 6 mars 2012.

Ägare till preferensaktier har rätt att under augusti 2012 och sista gången februari 2013 begära att ägarens hela innehav av preferensaktier omvandlas till stamaktier. Preferensaktierna kommer automatiskt att konverteras till stamaktier under 2013.

Per den 1 mars 2012 innehade Swedbank återköpta aktier om totalt 57 168 814 stamaktier, 3 415 641 preferensaktier och 1 500 000 C-aktier. Som framgår av förslaget till dagordning vid årsstämman 2012 föreslår styrelsen att 24 168 814 återköpta stamaktier och samtliga återköpta preferensaktier och C-aktier makuleras.


För ytterligare information:
Magdalena Frostling, Investor Relations Manager, Swedbank, tfn: 070-205 25 90
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,7 miljoner privatkunder och ca 634 000 företags- och organisationskunder med 317 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2011 uppgick balansomslutningen till 1 857 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar