Förändring i Swedbanks koncernledning

Ola Laurin har utsetts till ensam chef för affärsområdet Stora företag och institutioner, en roll som han tidigare delade med Elisabeth Beskow.

Ola Laurin har sedan 2016 delat ledarskapet för affärsområdet med Elisabeth Beskow, som har beslutat sig för att lämna banken för en annan roll i finansbranschen.

Ola Laurin har varit anställd i Swedbank sedan 2000. Innan han utsågs till chef för Stora företag och institutioner har Ola Laurin haft en rad olika chefsroller inom affärsområdet samt i andra delar av banken.

- Jag vill tacka Elisabeth Beskow för hennes insatser för Swedbank. Ola kommer nu att vara ensam chef för affärsområdet Stora företag och institutioner. Ola har varit med och lagt grunden för en starkt kundfokuserad verksamhet med förankring i Swedbanks värderingar. Han har bland annat implementerat nuvarande organisation inom Stora Företag & Institutioner och initierat det framgångsrika samarbetet med Kepler Cheuvreux, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef på Swedbank.

För ytterligare information:
Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, tfn +46 (0)76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ola Laurin har varit med och lagt grunden för en starkt kundfokuserad verksamhet med förankring i Swedbanks värderingar. Han har bland annat implementerat nuvarande organisation inom Stora Företag & Institutioner och initierat det framgångsrika samarbetet med Kepler Cheuvreux
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank