Förändringar i Swedbanks ledning

Anders Ekedahl, nuvarande chef för Sparbanksaffären, har utsetts till chef för Group IT. Det är en ny position med ansvar för bankens övergripande IT-verksamhet. Anders Ekedahl efterträder Mats Engstrand i Swedbanks koncernledning. Mats Engstrand fortsätter i rollen som CIO. Ny chef för Sparbanksaffären blir Johan Smedman, nuvarande chef för Swedbanks mellersta region.

Anders Ekedahl har arbetat i Swedbank sedan 1987 och har en gedigen bakgrund och erfarenhet inom en mängd olika affärsområden i banken. Han har bland annat arbetat som chef för Kunderbjudande och produkter, Betalningar, Kortverksamheten samt inom Företagsaffären.

Johan Smedman har varit anställd i Swedbank sedan 2009 då han började i rollen som regionchef. Innan dess var Johan Smedman vd för Roslagens sparbank. Intern rekrytering av ny chef för mellersta regionen har påbörjats.

Förändringarna träder i kraft vid årsskiftet.


För ytterligare information:
Peter Borsos, kommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 070-317 68 00

Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 306 kontor i Sverige och cirka 180 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2013 uppgick balansomslutningen till 1 832 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar