Förändringar i Swedbanks stabsledning

Jan Lilja, som idag är chef för för Swedbank Group Treasury har utsetts till ny CRO i Swedbank och tar därmed över ansvaret för koncernens Riskkontroll.

Ny chef för Swedbank Group Treasury blir Mikael Edler som för närvarande är chef för Swedbanks kontorsrörelse i nordöstra Stockholm. Mikael Edler har arbetat i Swedbank sedan 1996 och har mer än 15 års erfarenhet av arbete på ränte- och valutamarknaden både i Sverige och i New York. I Sverige har han arbetat som valutachef på Swedbank Markets och varit chef för Swedbank Private Banking.

Förändringarna träder i kraft den 1 november 2008.


För ytterligare information:
Mikael Inglander, CFO och stabschef, Swedbank, tfn: 08-585 913 14
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar