Förändringar i Swedbanks stabsledning

Jan Lilja, som idag är chef för för Swedbank Group Treasury har utsetts till ny CRO i Swedbank och tar därmed över ansvaret för koncernens Riskkontroll.

Ny chef för Swedbank Group Treasury blir Mikael Edler som för närvarande är chef för Swedbanks kontorsrörelse i nordöstra Stockholm. Mikael Edler har arbetat i Swedbank sedan 1996 och har mer än 15 års erfarenhet av arbete på ränte- och valutamarknaden både i Sverige och i New York. I Sverige har han arbetat som valutachef på Swedbank Markets och varit chef för Swedbank Private Banking.

Förändringarna träder i kraft den 1 november 2008.


För ytterligare information:
Mikael Inglander, CFO och stabschef, Swedbank, tfn: 08-585 913 14
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar