FöreningsSparbanken minskar ägandet i Aktia Sparbank Abp

FöreningsSparbanken har ingått överenskommelse med Livränteanstalten Hereditas om försäljning av 1 600 000 aktier i Aktia Sparbank Abp. Försäljningssumman uppgår till cirka 100 mkr. Detta innebär att FöreningsSparbankens ägarandel i Aktia Sparbank minskar från 24,4 % till 19,85 %. FöreningsSparbanken kommer därför att upphöra med att redovisa ägandet i Aktia Sparbank enligt kapitalandelsmetoden. Transaktionen ger begränsad finansiell effekt för FöreningsSparbanken. Utöver en reavinst på cirka 15 mkr kommer koncernens primärkapitalrelation att öka med cirka 0,02 procentenheter och kapitaltäckningsgraden minskar med cirka 0,07 procentenheter. Samarbetet med Aktia Sparbank påverkas inte av försäljningen av aktierna. För ytterligare information: Anders Ek, vice vd, chef Internationell Bankrörelse, tfn 08-585 926 66 Henrik Kolga, informationsdirektör, tfn: 070-811 13 15

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar